نمایی ازآزمایشگاه توانا

درباره آزمایشگاه پاتوبیولوژی توانا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی توانا با در تاریخ تاسیس 1398/03/01 در سعادت آباد تهران با هدف خدمت رسانی به همشهریان و هموطنان گرامی افتتاح گردید.

این آزمایشگاه با استفاده از متخصصین و دستگاه‌های مجهز در زمینه های مختلف آزمایشگاهی زیر خدمات‌رسانی می‌نماید:

بخش های سرولوژی،
ایمونولوژی
میکروب شناسی
قارچ شناسی
بیوشیمی اختصاصی وبالینی
هماتولوژی
انگل شناسی
دمودکس
هورمون شناسی
سلولی مولکولی
انجام کلیه تست های pcr
تومور مارکر ها
بخش پاتوبیولوژی
پاپ اسمیر
کلیه تست ها اینترلوکین
پنل های تشخیصی سقط جنین

روند توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی توانا

متخصصین باتجربه
تجهیزات به روز
فضای مناسب
سرعت در جوابدهی