خدمات آزمایش در منزل آزمایشگاه توانا

اغلب ، انجام آزمایش های آزمایشگاهی شامل یک پروسه طولانی است – از مراجعه شما به پزشک ، تعیین وقت ملاقات و انجام آزمایشات آزمایشگاهی. برای بیشتر افراد ، این می تواند سخت بوده و باید زمان زیادی را صرف کنند و باعث استرس شود!

خدمات آزمایشگاه سیار زمانی است که جمع کننده های مجاز ما برای جمع آوری نمونه ها برای آزمایش آزمایشگاه به منزل و محل کار شما می آیند.
گزینه ای مناسب و مقرون به صرفه ، که در رعایت وارد زیر به شما کمک می کند:
رعایت برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی.
برنامه های سلامتی کارمندان.
مراقبت از ساکنان در امکانات مراقبت طولانی مدت و بازنشستگی.